Ανθρώπινο Δυναμικό

anthropino dynamiko

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το ανθρώπινο δυναμικό είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της Εταιρίας, καθώς αποτελεί το πολυτιμότερο πλεονέκτημα και κινητήρια δύναμή της. Καλλιεργεί τις καλύτερες δυνατές σχέσεις, ενώ ταυτόχρονα φροντίζει για την επιμόρφωση των στελεχών της μέσα από διαρκή προγράμματα εκπαίδευσης, όπως σεμινάρια, επισκέψεις σε εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συνεχή ενημέρωση στις εξελίξεις των μεθόδων κατασκευής και σχεδιασμού.

Οι άνθρωποι της ΠΥΛΩΝΑΣ Α.Ε. αποτελούν μία ενωμένη ομάδα για την επίτευξη κοινών στόχων. Η Εταιρία έχει διαμορφώσει τις αρχές της ως προς τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού βασιζόμενη στην κατάρτιση και την ανταλλαγή εμπειριών, στην αναγνώριση και την πλήρη αξιοποίηση των ατομικών ικανοτήτων, ενισχύοντας παράλληλα την υπευθυνότητα, τη συνέπεια, την ανοδική απόδοση και τη συνεχή βελτίωση.

Η ΠΥΛΩΝΑΣ Α.Ε. επενδύει στην πολυδιάστατη και συνεχή ανάπτυξη του προσωπικού της και πέρα από την ενθάρρυνση της τεχνογνωσίας του προσωπικού, η Εταιρία προσπαθεί, παράλληλα να βελτιώσει και τις επαγγελματικές της τεχνικές, ούτως ώστε το προσωπικό της να έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τις διαρκείς, δυναμικές προκλήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού κόσμου.