Βιογραφικό Γεώργιου Κ. Γιαλούρη

Γενικές Πληροφορίες

Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Κων/νου Γιαλούρης
Τόπος Γέννησης: Χίος
Ημερομηνία Γέννησης: 04 Ιουνίου 1976
Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος
Επάγγελμα: Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Μέλος ΤΕΕ Α.Μ.: 111216
Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: Ολοκληρωμένες
Διεύθυνση: Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 Φάρκαινα, Χίος 82100
Τηλ.: 2271027285 – 2271081614
Fax: 2271023107
Κιν.: 6974700199
E-mail address: gkgialouris@gmail.com

 

Σπουδές

2004-2005: Master of Science in Civil Engineering, University of Brighton, Brighton U.K.
2001-2004: Bachelor of Engineering in Civil Engineering with Honours, Class II, Division II, Liverpool John Moores University, Liverpool U.K.

* 2006: ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ) αναγνώριση των παραπάνω τίτλων ως ισότιμα και αντίστοιχα με το τμήμα των Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. με βαθμολογία 6,27

 

Σεμινάρια – Επιμόρφωση

  • 05/11/2008 – 08/11/2008 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας (διάρκειας 32 ωρών) ΤΕΕ & ΕΜΠ
  • 01/2008 – 04/2008 ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (διάρκεια διδακτικής ενότητας 12 εβδομάδες) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ
  • 11/2007 – 12/2007 Νέες τεχνολογίες συντήρησης και επισκευής (διάρκειας 100 ωρών). ΚΕΚ ΧΙΟΥ ΟΜΗΡΟΣ Α.Ε. Χίος

 

Γνώσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Εφαρμογές Γραφείου: MS Office, Open Office
Εφαρμογές CAD: AutoCAD, ARChitectonika, IDEA 10NG, ArchiCAD, XRTC4, ADEIA 4M, pi-DESIGN
Στατικά Προγράμματα: STEREOSTATIKA, PANOPLIA, Scada Pro, Τοίχος Αντιστήριξης, ANSYS, SAP2000
Εφαρμογές Δημοσίων Έργων: Ergo XP2 Plus, AceERPeCM
Εφαρμογές Εδαφομηχανικής: Oasys Geotechnical
Εφαρμογές Παρακολούθησης Έργων: MS Project
Εφαρμογές Οικονομικής Παρακολούθησης: AceERP

Προϋπηρεσία

05/2014- Σήμερα

Μέτοχος & Στέλεχος της εταιρείας ΠΥΛΩΝΑΣ Α.Ε.

07/2007-Σήμερα

Ελεύθερος Επαγγελματίας Πολιτικός Μηχανικός, Χίος, Ελλάδα
Μελέτη Επίβλεψη Κατασκευή, Αποτυπώσεις σχεδίαση.
Επιβλέπων Μηχανικός στα έργα:
α) «Δρόμος για την Παράκαμψη της Πόλης Τμήμα Α΄» Χάραξη επιμετρήσεις, συγκρότηση λογαριασμών.
β) «Δημιουργία Σχολικού Κέντρου Καμποχώρων» Αποτύπωση επιμετρήσεις, συγκρότηση λογαριασμών.
γ) «Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση Οδικού Δικτύου Νοτιοανατολικής Χίου» Χάραξη επιμετρήσεις, συγκρότηση λογαριασμών.

06/2006-06/2007:

ΑΙΓΑΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε., Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 Φάρκαινα Χίος 82100, Ελλάδα
Επιβλέπων Μηχανικός στα έργα:
α) «Κατασκευή προσθήκης πτέρυγας αιθουσών διδασκαλίας στο δημοτικό σχολείο Λειβαδίων Δήμου Χίου» Αποτύπωση επιμετρήσεις, συγκρότηση λογαριασμών.
β) «Βελτίωση δρόμων επινείων νότιας Χίου» Χάραξη επιμετρήσεις, συγκρότηση λογαριασμών.

06/2006-06/2007:

ΑΙΓΑΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε., Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 Φάρκαινα Χίος 82100, Ελλάδα
Επιβλέπων Μηχανικός στα έργα:
α) «Κατασκευή προσθήκης πτέρυγας αιθουσών διδασκαλίας στο δημοτικό σχολείο Λειβαδίων Δήμου Χίου» Αποτύπωση επιμετρήσεις, συγκρότηση λογαριασμών.
β) «Βελτίωση δρόμων επινείων νότιας Χίου» Χάραξη επιμετρήσεις, συγκρότηση λογαριασμών.
γ) «Διαμόρφωση κεντρικής οδού στη θέση Λιμάντι Καταρράκτη» επιμετρήσεις, συγκρότηση λογαριασμών.
δ) «Βελτίωση κατασκευή εσωτερικής οδοποιίας οικισμού Κάμπου Δήμου Χίου» Επιμετρήσεις συγκρότηση λογαριασμών.
ε) «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Αγίας Φωτεινής και σύνδεση του με κεντρικούς συλλεκτήρες». Χάραξη και όδευση χάνδακα, επιμετρήσεις και συγκρότηση λογαριασμών.

05/2005-08/2005:

ΑΙΓΑΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε., Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 Φάρκαινα Χίος 82100, Ελλάδα
Επιβλέπων Μηχανικός στο έργο: «Εσωτερική οδοποιία Δήμου Χίου» Αποτύπωση επιμετρήσεις, συγκρότηση λογαριασμών.

05/2004-09/2004:

ΑΙΓΑΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., Μιχαήλ Λιβανού 64 Χίος 82100, Ελλάδα
Επιβλέπων Μηχανικός σε κατασκευή ιδιωτικού κτιρίου (πολυκαταστήματος).

06/2003-09/2003:

ΑΙΓΑΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., Μιχαήλ Λιβανού 64 Χίος 82100, Ελλάδα
Βοηθός Επιβλέποντος Μηχανικού σε κατασκευή ιδιωτικών κτιρίων.

05/2002-09/2002:

ΑΙΓΑΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., Μιχαήλ Λιβανού 64 Χίος 82100, Ελλάδα
Βοηθός Επιβλέποντος Μηχανικού σε κατασκευή ιδιωτικών κτιρίων.

05/1998-09/2001:

ΑΙΓΑΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., Μιχαήλ Λιβανού 64 Χίος 82100, Ελλάδα
Εργοταξιάρχης σε κατασκευή ιδιωτικών κτιρίων.

05/1995-04/1998:

ΑΙΓΑΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε., Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 Φάρκαινα Χίος 82100, Ελλάδα
Εργοταξιάρχης Δημοσίων έργων στα έργα:
α) «Εσωτερική οδοποιία Δήμου Χίου» επιμετρήσεις, οργάνωση εργοταξίου.
β) «Βελτίωση και επισκευή δημοτικών οδών» επιμετρήσεις, οργάνωση εργοταξίου, συγκρότηση στοιχείων έργου.
γ) «Βελτίωση βατότητας δρόμου παραλίας όρμου Εμπορίου προς εκκλησία Ανάληψης κοινότητας Πυργίου» επιμετρήσεις, οργάνωση εργοταξίου, συγκρότηση στοιχείων έργου.
δ) «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης και κατασκευή νέας δεξαμενής στο Δ.Δ. Φυτών» επιμετρήσεις, οργάνωση εργοταξίου, συγκρότηση στοιχείων έργου.
ε) «Αποχέτευση κοινότητας Νεοχωρίου» επιμετρήσεις, οργάνωση εργοταξίου.
στ) «Κατασκευή μη συνήθων οικοδομικών έργων ΖΕ 96 ΑΔΤΕ» επιμετρήσεις, οργάνωση εργοταξίου, συγκρότηση στοιχείων έργου.
ζ) «Αποκατάσταση ζημιών σε λιμανάκια έργα του Νομού Χίου – επισκευαστικές εργασίες λιμενικών έργων Νομού Χίου» επιμετρήσεις, οργάνωση εργοταξίου, συγκρότηση στοιχείων έργου.
η) «Συμπληρωματικά έργα στο ελικοδρόμιο Ψαρών» επιμετρήσεις, οργάνωση εργοταξίου, συγκρότηση στοιχείων έργου.
θ) «Κατασκευή Σ.Ο.Α. 12 διαμερισμάτων στα Καρδάμυλα Χίου» επιμετρήσεις, οργάνωση εργοταξίου, συγκρότηση στοιχείων έργου.
ι) «Κατασκευή Σ.Ο.Α. 12 διαμερισμάτων στη Χίου» επιμετρήσεις, οργάνωση εργοταξίου, συγκρότηση στοιχείων έργου.

06/1994-04/1995:

ΑΙΓΑΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε., Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 Φάρκαινα Χίος 82100, Ελλάδα
Βοηθός Εργοταξιάρχη Δημοσίων έργων σε έργα οδοποιίας, κτιριακά, ύδρευση, αποχέτευση & λιμενικά.

Άλλες Γνώσεις

Επάρκεια Αγγλικών (επίπεδο Proficiency)

 

Επαγγελματικές Συμμετοχές – Άδειες

  • Εγγεγραμμένος στο ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ – Μ.Ε.Κ.
  • Μέλος του Συλλόγου Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Χίου (Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Χ), 2012
  • Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), 2007. & Αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/Π.Τ.ΒΑ.Αιγαίου
  • Μέλος του Π.Τ.ΒΑ.Αιγαίου του ΣΑΤΕ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών)
  • Μέλος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (ΣΠΜΕ), 2007.