Βιογραφικό Στέλιου Κ. Γιαλούρη

Προσωπικά Στοιχεία

Ονοματεπώνυμο: Στυλιανός Κων/νου Γιαλούρης
Ειδικότητα: Οικονομολόγος, Μέλος ΟΕΕ
Τόπος Γέννησης: Χίος
Ημερομηνία Γέννησης: 25 Ιουνίου 1979 (25/06/1979)
Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος
Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: Ολοκληρωμένες
Διεύθυνση: Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37, Φάρκαινα, Χίος, 82132
Τηλ.: 2271027285 – 2271081614
Fax: 2271023107
Κιν.: 6972018346
E-mail address: sgialouris@gmail.com

 

Εκπαίδευση

UNIVERSITY OF BRIGHTON

 • 11/2006: Master of Science in International Finance and Capital Markets,

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ)

 • 02/2004: Πτυχίο στην Επιστήμη της Διοίκησης Επιχειρήσεων με γενικό βαθμό ¨Λίαν Καλώς¨.

 

Επαγγελματική Εμπειρία

Ελεύθερος Επαγγελματίας Οικονομολόγος

 • 3/2008-Σήμερα:Ελεύθερος Επαγγελματίας δραστηριοποιούμενος στη Χίο ως:
  • Σύμβουλος Σύνταξης-Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων
  • Σύμβουλος Χρηματοδότησης
  • Σύμβουλος Επιχειρήσεων

 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Ε. Μονάδα Παρασκευής Ασφάλτου – Έτοιμου Σκυροδέματος & Συναφών Ειδών

 • 10/02/2014-Σήμερα: Διευθυντής Μονάδος

 

ΑΙΓΑΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. Τεχνική-Εμπορική-Βιομηχανική-Κατασκευαστική

 • 11/2006-3/2008: Απασχόληση στο Λογιστήριο της Επιχείρησης.Καθήκοντα:
  • Τήρηση λογιστικών βιβλίων σε πρόγραμμα SINGULAR
  • Διαχείριση μισθοδοσίας προσωπικού.
  • Σύνταξη ασφαλιστικών εισφορών.
  • Συμφωνία πελατών-προμηθευτών.
  • Οικονομικός σύμβουλος για σύναψη επιχειρηματικών δανείων
  • Επενδυτικός σύμβουλος.

 

Λοιπά Προσόντα Και Δεξιότητες

 • Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ), 2007.
 • Κάτοχος Αδείας Ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος από ΟΕΕ Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ 9906078140
 • Επάρκεια Αγγλικών
 • Χρήση Η/Υ (MS Windows, MS Office, Internet).
 • Χρήση Λογιστικών προγραμμάτων SINGULAR και MANAGER