Μόνωση Δώματος Κουντουριώτη

Έργο Μόνωση Δώματος
Τύπος Έργο Οικοδομικό

Στο κτίριο πραγματοποιήθηκαν εργασίες μόνωσης δώματος.

Συγκεκριμένα εκτελέστηκαν οι παρακάτω εργασίες:

  • Κατασκευή θερμομονωτικού ελαφροσκυροδέματος με ταυτόχρονη δημιουργία κλίσεων.
  • Τοποθέτηση κόλλας και δίχτυ θερμοπρόσοψης.
  • Χρήση επαλειφόμενου τσιμεντοειδούς κονιάματος δύο στρώσεων με υψηλή ελαστικότητα για την πλήρη στεγάνωση του δώματος.