Κατασκευή Ξενοδοχειακών Εγκαταστάσεων

Έργο Κατασκευή Ξενοδοχειακών Εγκαταστάσεων
Τύπος Έργο Οικοδομικό

Με τη παρούσα εργολαβία κατασκευάστηκαν οι κτιριακές εγκαταστάσεις για τα ξενοδοχειακά καταλύματα. Την κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων την ανέλαβαν πιστοποιημένοι τεχνίτες όλων των ειδικοτήτων υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη των μηχανικών μας. Τα κτίρια κατασκευάστηκαν ώστε να καλύπτουν όλες τις λειτουργικές απαιτήσεις του επιχειρηματία και των φιλοξενούμενων , να είναι όσο το δυνατόν ενεργειακό και φιλικό προς το περιβάλλον και κατά την διάρκεια λειτουργίας του να έχει μειωμένο κόστος λειτουργίας.