Κατασκευή Κτιρίων Στο ΣΤΡΔΟ Αργέντη Με Τη Μέθοδο Προκατασκευής

Έργο Διαμόρφωση & Σύνδεση Με Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας Του Έργου «Κατασκευή Κτιρίων Στο ΣΤΡΔΟ Αργέντη Με Τη Μέθοδο Προκατασκευής (4 Διαμερίσματα)»
Τύπος Έργο Οικοδομικό

Η παρούσα εργολαβία αφορά την διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρο και σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας του έργου «Κατασκευή κτιρίων στο Στρδο ΑΡΓΕΝΤΗ στη ν. Χίο με τη μέθοδο της προκατασκευής (4 διαμερίσματα). Συγκεκριμένα εκτελέστηκαν οικοδομικές εργασίες που αφορούν στην επίστρωση με κεραμικά πλακίδια των εξωτερικών χώρων των οικιών ,στην κατασκευή ξύλινων περγκόλων μπροστά από κάθε οικία, στην κατασκευή κρασπέδων από σκυρόδεμα, στην κατασκευή ενός pillar για την τοποθέτηση των μετρητών του ηλεκτρικού ρεύματος, στην κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων στου εξωτερικούς χώρους (βεράντες) του συγκροτήματος καθώς και στις απαιτούμενες εργασίες για τη σύνδεση των τεσσάρων οικιών με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ηλεκτρικό ρεύμα , ύδρευση , αποχέτευση , τηλεφωνικό δίκτυο).