Εσωτερική Διαμόρφωση Φυσικοθεραπευτηρίου

Έργο Εσωτερική Διαμόρφωση Φυσικοθεραπευτηρίου
Τύπος Έργο Οικοδομικό

 

Η εταιρία μας ανέλαβε εξολοκλήρου όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, από την μελέτη μέχρι την κατασκευή ιατρείου, εξασφαλίζοντας την υψηλή ποιότητα, την ανθεκτικότητα και την αισθητική των έργων μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια μέσω της συνεχής επίβλεψης. Η συνεχής συνεργασία με τον φυσικοθεραπευτή απέφερε έναν νέο χώρο σύμφωνο με τις προσδοκίες του, ανταγωνιστικό με σύγχρονο προφίλ, μοναδικό και εκσυγχρονισμένο. Ο εκσυγχρονισμένος χώρος του φυσικοθεραπευτηρίου σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με έμφαση στη λειτουργικότητα και τη δημιουργία ευχάριστου περιβάλλοντος τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους εργαζόμενους. Η εταιρεία μας, με την εξειδίκευση που διαθέτει στις διαμορφώσεις χώρου έφερε εις πέρας όλες τις προκλήσεις ώστε ο ασθενής να είναι πάντα ευχαριστημένος. Η ισορροπημένη διαρρύθμιση των χώρων επιτρέπει την διακριτική και ομαλή κίνηση των ασθενών αλλά και των θεραπευτών. Για την υποστήριξη όλων των νέων τεχνολογικά μηχανημάτων και για να επιτευχθεί η βέλτιστη λειτουργικότητα των χώρων, έγινε εξ αρχής η τοποθέτηση των νέων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.