Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου Ναυτικού Εκπαιδευτηρίου

Έργο Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου Ναυτικού Εκπαιδευτηρίου
Τύπος Έργο Οδοποιίας

H παρούσα εργολαβία αφορά την διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου για χρήση χώρου στάθμευσης, την κατασκευή γηπέδου μπάσκετ και την τοποθέτηση περίφραξης για την οριοθέτηση του χώρου.