Διαμόρφωση Ναυτικού Εκπαιδευτηρίου

Έργο Διαμόρφωση Ναυτικού Εκπαιδευτηρίου
Τύπος Έργο Οικοδομικό

Αντικείμενο του εν λόγω έργου είναι η διαμόρφωση Α΄ Ορόφου επιφάνειας 680,00 τ.μ. για την στέγαση του ναυτικού εκπαιδευτηρίου. Σε πρώτη φάση πραγματοποιήθηκαν αποξηλώσεις των επιστρώσεων (δάπεδο laminate, πλακιδίων), τοίχων από γυψοσανίδα, των ψευδοροφών (ορυκτή ίνα) και όλων των εσωτερικών χωρισμάτων που υπήρχαν στο χώρο. Επίσης αποξηλώθηκαν όλες οι παλαιές υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και καθαιρέθηκε για τη διαμόρφωση κλιμακοστασίου τμήμα της υφιστάμενης πλάκας οροφής ισογείου. Ακολούθησαν εργασίες τοιχοπετασμάτων υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εργασίες ελαιοχρωματισμού, επιστρώσεων, επενδύσεων, κουφωμάτων. Τέλος έγινε εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης -ψύξης, ειδών υγιεινής στα W.C. και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.