Διάνοιξη & Ασφαλτόστρωση Δρόμου Προς Μουσείο Μαστίχας

Έργο Διάνοιξη και Ασφαλτόστρωση Δρόμου προς Μουσείο Μαστίχας στη θέση Τεπέκι
Τύπος Έργο Οδοποιίας

Η παρούσα εργολαβία αφορούσε την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών του δρόμου προς το Μουσείο Μαστίχας στη θέση ΤΕΠΕΚΙ στο Πυργί.