Δίκτυο Ύδρευσης-Αποχέτευσης Στο Τμήμα Δ Χίου

Έργο Δίκτυο Ύδρευσης-Αποχέτευσης Στο Δρόμο Παράκαμψης Της Πόλης Χίου Τμήμα Δ
Τύπος Υδραυλικό

Έργο υπό εξέλιξη:

Με το παρόν έργο κατασκευάζεται δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης στον περιφερειακό δρόμο της πόλης Χίου – Τμήμα Δ καθώς και η σύνδεση υφιστάμενων δικτύων σε αυτά.

Αναλυτικά θα κατασκευαστούν τα εξής δίκτυα:

  1. Κεντρικό δίκτυο ύδρευσης Φ200mm από σωλήνα πολυαιθυλενίου 16 atm μήκους περίπου 670μ.
  2. Δίκτυο διανομής από σωλήνα πολυαιθυλενίου διατομής Φ90mm 16 atm μήκους 1.320μ.
  3. Δίκτυο αποχέτευσης αποτελούμενο από σωλήνα PVC SDR41 DN200mm.