Βελτίωση Αγροτικού Οδικού Δικτύου

Έργο Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου
Τύπος Έργο Οδοποιίας

Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας αφορούν εργασίες συντήρησης και βελτίωσης του αγροτικού οδικού δικτύου στον δρόμο προς Κρασσά. Συγκεκριμένα εκτελέστηκαν εργασίες βελτίωσης δικτύου με χρήση μηχανήματος Greider και κατασκευάστηκε μια τσιμεντόστρωση στο δρόμο προς το εκκλησάκι της Ευαγγελίστριας μήκους 20 μ..