Αποσυναρμολόγηση Υφιστάμενης Αποθήκης Του ΣΤΡΔΟΥ Δρακοπούλου & Κατασκευής Νέας

Έργο Αποσυναρμολόγηση Υφίστάμενης Αποθήκης Του ΣΤΡΔΟΥ Δρακοπούλου & Κατασκευής Νέας
Τύπος Έργο Οικοδομικό

H παρούσα εργολαβία αφορά την κατασκευή θεμελίωσης του νέου μεταλλικού κτιρίου. Έγινε εκσκαφή της θεμελίωσης του νέου κτιρίου και κατασκευή θεμελίωσης από συνεχείς περιμετρικούς πεδιλοδοκούς οπλισμένου σκυροδέματος. Κάθε μεταλλικός στύλος εδράζεται σε βάση οπλισμένου σκυροδέματος, με τοπική διαπλάτυνση του περιμετρικού τοιχίου. Κατασκευάστηκε εδαφόπλακα από ινοπλισμένο σκυρόδεμα και το δάπεδο του κτιρίου έχει επεξεργασία βιομηχανικού δαπέδου. Στην μπροστινή πλευρά του κτιρίου κατασκευάστηκε ράμπα διαστάσεων από ινοπλισμένο σκυρόδεμα.