Αποπεράτωση Σχολικού Κέντρου Καμποχώρων

Έργο Αποπεράτωση Σχολικού Κέντρου Καμποχώρων
Τύπος Έργο Οικοδομικό

Το έργο αφορά την αποπεράτωση σχολικού κέντρου. Πρόκειται για κτίριο διώροφο με υπόγειο και κατά ένα τμήμα του ισόγειο, δυναμικότητας 150 μαθητών και συνολικής επιφάνειας 1547,71 τ.μ. Περιλαμβάνονται 10 αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, χώροι υγιεινής, κουζίνα, κυλικείο, γραφεία για το προσωπικό, ιατρείο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αποθηκευτικού χώροι, χώροι Η/Μ κλπ. Ο περιβάλλων χώρος, επιφάνειας 5.319,60 τ.μ. περιλαμβάνει χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων, χώρο πρασίνου, στεγασμένο χώρο άθλησης, γήπεδα καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης και ελεύθερο χώρο στάσης και κίνησης. Η εσωτερική κατακόρυφη επικοινωνία γίνεται μέσω δύο κεντρικών κλιμακοστασίων και ενός ανελκυστήρα, ενώ για την πρόσβαση από τον περιβάλλοντα χώρο στο κτήριο προβλέπονται ράμπες και κλίμακες. Οι εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου περιελάμβαναν Χωματουργικά, σκυροδέματα, τοιχοδομές, επιχρίσματα, ξυλουργικά, μεταλλουργικά, επιστρώσεις, επενδύσεις, επιστεγάσεις, μονώσεις, κουφώματα, χρωματισμοί, εγκαταστάσεις θέρμανσης, ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρικών, αλεξικέραυνου και πυροπροστασίας.