Αντικατάσταση Δικτύου Τροφοδοσίας Δεξαμενής Βίλγια

Έργο Αντικατάσταση Δικτύου Τροφοδοσίας Δεξαμενής Βίλγια Από Αντλιοστάσιο Λιναρά
Τύπος Υδραυλικό

Με το παρόν έργο αντικαταστάθηκε τμήμα μήκους 1945μμ του κεντρικού δικτύου τροφοδοσίας της δεξαμενής στη θέση Βίγλια Ολύμπων από το αντλιοστάσιο στη θέση «Λιναράς». Το δίκτυο αντικαταστάθηκε με αγωγό HDPE Φ140 25 atm για τα πρώτα 1250 μ. και αγωγό HDPE Φ125 16 atm για τα επόμενα 695 μ.