Ανέγερση Διώροφης Οικοδομής Με Υπόγειο & Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου

Έργο Ανέγερση διώροφης οικοδομής με υπόγειο και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
Τύπος Έργο Οικοδομικό

Η συνολική επιφάνεια του κτιρίου που κατασκευάστηκε είναι 350,00τ.μ. Σχετικά με τη διαμόρφωση του αύλειου χώρου της οικοδομής κατασκευάστηκε πλευρικό τοιχίο για την οριοθέτηση του περιβάλλοντος χώρου καθώς και πλευρικό τοιχίο για τον εγκιβωτισμό ράμπας. Περιμετρικά του κτιρίου στα πεζοδρόμια όσο και στην υπόλοιπη επιφάνεια (ράμπα υπογείου, ράμπα υπαίθριου χώρου, δρόμος κυκλοφορίας) κατασκευάστηκε σταμπωτό δάπεδο.