Τομείς Δραστηριότητας

drastiriotites

Τμήμα Κατασκευών

Με δραστηριότητα της σε όλους τους τομείς της κατασκευής και με έντονη τοπική παρουσία, επικεντρωμένη κυρίως στην κατασκευή έργων υποδομής και οικοδομικών έργων, η ΠΥΛΩΝΑΣ Α.Ε προσφέρει ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων επαγγελματικών υπηρεσιών.

 • Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων – Βεβαίωση Μηχανικού- Ταυτότητα κτιρίου
 • Ενεργειακές Επιθεωρήσεις
 • Εκπόνηση μελετών για την οικοδομική άδεια κατασκευής – Επίβλεψη έργου- Τελική θεώρηση άδειας
 • Κατασκευές – Ανακαινίσεις
 • Τοπογραφικά- Αποτυπώσεις

 

Τμήμα Διαχείρισης Έργων

Με στόχο την παράδοση επιτυχημένων αποτελεσμάτων διαχειριζόμαστε με αποδοτικό τρόπο λύσεις σε όλα τα στάδια ανάπτυξης ενός έργου, από την έναρξη μέχρι την αποπεράτωση, από τον προγραμματισμό και τη σύλληψη μέχρι τη μελέτη εφαρμογής και την κατασκευή, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του πελάτη ως προς το κόστος, τον χρόνο και την ποιότητα. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση μας οφείλεται στην:

 • Μελέτη του αντικειμένου των εργασιών
 • Αποφυγή καθυστερήσεων
 • Βέλτιστη χρήση κεφαλαίων του έργου

 

Τμήμα Ανάπτυξης

Με στόχο την ολοκληρωμένη Συμβουλευτική Υποστήριξη, σημαντική είναι η δραστηριότητα της εταιρείας στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους.

 • Εκπόνηση και παρακολούθηση επιχειρησιακών αναπτυξιακών προγραμμάτων
 • Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης και αξιολόγησης κοινοτικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών.
 • Εκπόνηση επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται από τον αναπτυξιακό νόμο, το ΕΣΠΑ 2007-2013 και από άλλα χρηματοδοτικά
 • προγράμματα.
 • Προσδιορισμός χρηματοδοτικών σχημάτων και νομικών μορφών διαχείρισης.
 • Προσέλκυση χρηματοδοτικών παραγόντων