Κατασκευή Προσωρινής Ράμπας Προσαιγιάλωσης Πλωτού Μέσου Για Την Εκφόρτωση Οχημάτων Μεταφοράς Εξαρτημάτων Αιολικού Πάρκου

Η εταιρία μας κατασκεύασε και παρέδωσε προς χρήση το έργο “ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΡΑΜΠΑ ΠΡΟΣΑΙΓΙΑΛΩΣΗΣ ΠΛΩΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ” . Είναι το δεύτερο μιας σειράς παρόμοιων έργων που η εταιρία μας ολοκλήρωσε και παρέδωσε επιτυχώς. Αξιοσημείωτο είναι ότι κατά το χρόνο κατασκευής, επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ισχυροί άνεμοι) που επιτείνονταν λόγω του προσήνεμου του σημείου και του βραχώδους βυθού. Αποτελεί δε μια απόδειξη του συνδυασμού τεχνογνωσίας, κατασκευαστικού εξοπλισμού και ικανότητας ανθρώπινου δυναμικού που διακρίνει την ΠΥΛΩΝΑΣ Α.Ε.

Σχετικά άρθρα