Κατασκευή Πεζόδρομου Στον Παραλιακό Δρόμο Λαγκάδας

Έργο Αποπεράτωση Επέκτασης Παραλιακού Δρόμου Κοινότητας Λαγκάδας Για Κατασκευή Πεζόδρομου
Τύπος Έργο Λιμενικό – Ηλεκτρομηχανολογικό

Με την ̟παρούσα εργολαβία έγινε ε̟πέκταση του ̟πεζόδρομου στο βόρειο τμήμα του λιμένα Λαγκάδας.

Αναλυτικότερα, το έργο αφορά την επέκταση του ̟παραλιακού δρόμου από τον υπάρχοντα πεζόδρομο προς το μώλο, δημιουργώντας έτσι χερσαίο χώρο και ̟πεζόδρομο σε μήκος 190 μέτρων περίπου και κατά μέσο πλάτος 5-10 μέτρα.

Διατηρήθηκε το υφιστάμενο κρηπίδωμα το οποίο ενσωματώθηκε στη κατασκευή και κατασκευάστηκαν κατακόρυφοι πάσσαλοι που φέρουν τον φορέα της ανωδομής (πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα) στο τμήμα επέκτασης με τη διατήρηση βέβαια των λειτουργικών και γεωμετρικών χαρακτηριστικών του έργου.

Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης που υλοποιηθήκαν κάλυψαν ανάγκες σε Ενεργητική πυροπροστασία και ηλεκτροφωτισμό ασφαλείας.