Διαμόρφωση – Ανακαίνιση Καταστήματος ΒΕΝΕΤΗ FOOD HALL

Έργο Διαμόρφωση – Ανακαίνιση Ισογείου Καταστήματος – ΒΕΝΕΤΗ FOOD HALL
Τύπος Έργο Οικοδομικό

Το αντικείμενο του έργου ήταν η διαμόρφωση – ανακαίνιση ισόγειου καταστήματος με πατάρι και Α’ όροφο έναντι Δημοτικού Κήπου Χίου. Πραγματοποιήθηκαν καθαιρέσεις και αποξηλώσεις (επενδύσεις, ψευδοροφές, εσωτερικά χωρίσματα) σε όλες τις περιοχές επεμβάσεων που απαιτήθηκαν καθώς και όλων των παλαιών υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Ακολούθησαν οικοδομικές, ηλεκτρομηχανολογικές και υδραυλικές εργασίες.