Αγροτική Οδοποιία Κεντρικής Χίου, ΔΕ Χίου, ΔΕ Καμποχώρων Αγ. Μηνά

Έργο Αγροτική Οδοποιία Κεντρικής Χίου, ΔΕ Χίου, ΔΕ Καμποχώρων Αγ. Μηνά 2018
Τύπος Έργο Οδοποιίας

 

Με το έργο αυτό έγιναν εργασίες για την αποκατάσταση και την βελτίωση της βατότητας οδών τόσο στο οδικό δίκτυο εκτός των οικισμών τόσο και στο αγροτικό οδικό δίκτυο στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες της Κεντρικής Χίου και συγκεκριμένα στις ΔΕ Χίου, Καμποχώρων και Αγ. Μηνά. Αναλυτικότερα πραγματοποιήθηκε:

  • Τσιμεντόστρωση οδού στην περιοχή «Φυρόλακα» της Τοπικής Κοινότητας Βασιλεωνοίκου.
  • Τσιμεντόστρωση οδού στην περιοχή «Δέση» της Τοπικής Κοινότητας Χαλκειούς.
  • Τσιμεντόστρωση οδού στην περιοχή «Μαγγανοπήγαδα» της Τοπικής Κοινότητας Βερβεράτου.
  • Τσιμεντόστρωση οδού στην περιοχή «Κεραμαριώτησα», και στην περιοχή «Αγ. Θεοδώροι» και στην περιοχή «Εκκλησίδια».
  • Τσιμεντόστρωση οδού στην περιοχή «Παφυλίδα» , και στην περιοχή «Καναβουτσάτου» και στην περιοχή «Χαλκωματά» της Τοπικής Κοινότητας Δαφνώνα.
  • Τσιμεντόστρωση οδού στην περιοχή «Πήγαδος» και στην περιοχή «Αγ. Φανούριος» της Τοπικής Κοινότητας Ζυφιά.
  • Ασφαλτόστρωση δρόμου στην περιοχή «Λιοπυργούσενα» της Τοπικής Κοινότητας Χαλκειούς.
  • Ασφαλτόστρωση δρόμου από τους Βαβύλους προς τα Σκλαβιά της Τοπικής Κοινότητας Βαβύλων.